طراحی فضای سبز

هزینه خیلی از جاها حرف اول را می زند. در مورد محوطه سازی و طراحی فضای سبز این نکته نمود بیشتری دارد.

گیاهان و به طور کلی فضای سبز تولید اکسیژن می کنند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که محیط مورد نظر ما از نظر سطح آلودگی شهری در وضعیت بدی به سر ببرد. محوطه سازی و طراحی یک فضای سبز در چنین محیطی هم محیط را زیباتر می کند و هم تنفس را آسان تر می کند. این که دیده می شود در وسط یا کنار بسیاری از راه ها و جاده های درون شهری محوطه سازی و طراحی فضای سبز صورت گرفته فقط برای زیباتر ساختن سطح شهر نیست بلکه برای کاهش آلودگی هوا نیز هست.

گیاهان می توانند مشخص کننده ی یک مسیر نیز باشند.

در کشورهای غربی برای مشخص کردن محدوده زمین در طراحی فضای سبز یک منزل مسکونی معمولا از گیاهان استفاده می کنند که در واقع با این یک تیر چند نشان زده شده است. زیبایی و مشخص شدن محدوده خصوصی و اکسیژن بیشتر همه و همه با هم .

زمانی که می خواهید یک گیاه از بقیه گیاهان بیشتر دیده شود بهتر است آن را داخل یک گلدان قرار دهید.

محوطه سازی و طراحی فضای سبز یک ساختمان با یک میدان به بزرگی میدان های اصلی شهری مثل تهران تفاوت دارد. در فضاهای سبز با مقیاس کم جزییات بیشتر به چشم می آیند. حتی زمانی که تنها یک گیاه خشک شود به چشم خواهد آمد.

نحوه ی تامین آب نیز حائز اهمیت است. بهتر است که از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنیم مخصوصا وقتی قصد محوطه سازی و طراحی فضای سبز در مقیاس بزرگ داریم. 

برای محوطه سازی ویلا و طراحی محوطه کافی است با دکوریا تماس بگیرید. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :